Gemeente 's Hertogenbosch

Communicatieonderzoek bestaande uit een kwantitatief deel (telefonisch onderzoek onder n=600 inwoners uit ‘s-Hertogenbosch) en kwalitatief deel (diepte-interviews met 30 burgers over de verschillende communicatiemiddelen). Het doel van het onderzoek is het verbeteren van de communicatie met burgers en het meten van de effectiviteit van de ingezette communicatiemiddelen.