Het diepte-interview

Een diepte-interview is een gesprek tussen een gekwalificeerd interviewer en een respondent. De gespreksduur is afhankelijk van het soort onderzoek, maar varieert over het algemeen van een half uur tot anderhalf uur.

JES hanteert twee vormen van diepte-interviews. De eerste vorm is het zogenaamde vrije interview, waarbij het gesprek wordt gehouden aan de hand van een vooraf opgestelde checklist over het gespreksthema. Deze checklist is een leidraad voor het te voeren gesprek en geen vaste vragenlijst. Daarnaast is er het half gesloten of semi-gestructureerd interview. Hierbij zijn er naast de vrij geformuleerde vragen in de checklist over het gespreksthema ook een aantal specifieke geformuleerde vragen opgenomen.

Naast de checklist zijn er nog enkele andere hulpmiddelen die bij een interview gehanteerd kunnen worden als leidraad. Wij maken onder andere gebruik van de Projectiemethode en de Delphi-methode. Deze methoden van kwalitatief onderzoek worden veel gehanteerd bij onder andere imago-onderzoek en communicatieonderzoek.

Diepte-interviews worden onder andere ingezet voor:

  • Product conceptonderzoek: nieuwe productideeën bespreken.
  • Pre-testen: imago-campagnes, tv-commercials, etc.
  • Verpakkingsonderzoek: testen van verpakkingsconcepten.

Bij onderzoek middels diepte-interviews verzorgt JES het opstellen van de vragenlijst, het selecteren van de respondenten, het afnemen van de interviews, de analyse en de rapportage.

diepte interview