JES heeft de kennis en de techniek in huis om enquêtes via internet af te nemen. Dit internetonderzoek kan gebruikt worden voor imago-onderzoek, naamsbekendheidonderzoek, reclameonderzoek, testen van productideeën, opinieonderzoek, lezersonderzoek, etc. Het heeft voor de respondenten als belangrijkste voordeel dat zij niet telefonisch worden lastiggevallen en de enquête kunnen invullen op een voor hun zelf geschikt moment. Voor u heeft onderzoek via internet als voordeel dat u snel antwoord op vragen krijgt en de mogelijkheid hebt om visuele aspecten in het onderzoek mee te nemen.

Een nadeel van de meeste enquêtes op internet is dat er geen controle is op de steekproef en dat de groep die de enquête invult niet representatief is. Om controle op de steekproef te kunnen houden, werkt JES met panels. De respondenten hebben aangegeven mee te willen werken aan onderzoek en de achtergrondgegevens van deze respondenten zijn bekend.

Bij internetonderzoek verzorgt JES het opstellen van de vragenlijst, de trekking van de steekproef, de data-entry, de analyse en de rapportage.

profiel JES Marketing Onderzoek