Het verkennen van uw markt vraagt om een heldere werkwijze. Na briefing van de opdrachtgever brengen wij daarom altijd een offerte uit. Hierin worden het doel van het onderzoek, de onderzoeksmethode, de tijdsplanning en de kosten uitgewerkt. Deze offerte kan in overleg met u naar persoonlijke wensen worden aangepast.

Na acceptatie van de offerte start JES met de organisatie van het veldwerk en de uitvoering van het onderzoek. Tijdens het onderzoek worden de verkregen gegevens per computer verwerkt, waarna rapportage plaatsvinden. Aansluitend vindt op verzoek een presentatie van de belangrijkste resultaten en aanbevelingen plaats.

JES Marketing Onderzoek werkt volgens de ESOMAR gedragscodes voor marktonderzoek en is lid van het NIMA en de MOA (MarktOnderzoekAssociatie). Dit betekent dat wij werken volgens de richtlijnen die opgesteld zijn ter bescherming van de privacy van de respondenten.

werkwijze JES Marketing Onderzoek