De doelgroep senioren laat zich niet zo makkelijk onderzoeken via het internet. En een doelgroep die bestaat uit gezinnen met opgroeiende kinderen heeft vaak geen tijd voor een telefonisch onderzoek. Daarom maakt JES Marketing Onderzoek BV voor iedere vraag een keuze uit alle verschillende onderzoeksmethoden; uiteraard doen we dit in overleg met u!

Onze methoden zijn ruwweg in twee groepen onder te verdelen: kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Beide kennen hun eigen plus- en minpunten. En beiden zijn inzetbaar voor specifieke onderzoeksvragen.
  • Diepte-interviews
  • Groepsdiscussies
  • Mystery Shoppping / SHOPCONTROL®