ANWB

ANWB

Telefonisch onderzoek in opdracht van ANWB, gemeente ’s Hertogenbosch en Staatsbosbeheer naar de bekendheid van en tevredenheid over natuur- en recreatiegebieden rondom ‘s-Hertogenbosch.

connexxion

Conexxion

Grootschalig telefonisch klanttevredenheidsonderzoek onder actieve pashouders (met- en zonder klachten) van Valys. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de dienstverlening van Valys.

Hewlett Packard

HP Printers

Een online onderzoek (n=300) onder huishoudens met computers in Nederland om inzicht te verkrijgen in de gebruikers en potentiële gebruikers van een online fotoservice. Het onderzoek is online gehouden en de respondenten zijn geselecteerd uit ons eigen internetpanel. Er is onderscheid gemaakt in drie groepen, te weten jongeren (18 tot en met 29 jaar), personen…

meeus

Meeùs

Voor dit makelaarskantoor heeft JES een telefonisch onderzoek gehouden onder bedrijven in Arnhem en omgeving naar de huidige en toekomstige huisvestingssituatie. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de markt voor bedrijfshuisvesting.

Arcadis

Arcadis

Face-to-face onderzoek onder verkeersdeelnemers over OVL LED verlichting. Dit belevevingsonderzoek werd gehouden in het donker in verschillende plaatsen in Nederland. Er is in een 0-meting onderzocht hoe men de oude verlichting ervaart en vervolgens is er een 1-meting gehouden wat de verkeersdeelnemers vinden van de nieuwe verlichting.

CCV

CCV

Breed opgezet telefonisch klanttevredenheidsonderzoek onder zakelijke klanten (telefonisch onderzoek onder de salesgroep en telefonische diepte-interviews onder het account management). Het doel van het onderzoek is dat CCV meer inzicht krijgt in de sterke en zwakke punten van het bedrijf en deze informatie zal men gebruiken ter verbetering van de algehele dienstverlening.

Gemeente 's Hertogenbosch

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Communicatieonderzoek bestaande uit een kwantitatief deel (telefonisch onderzoek onder n=600 inwoners uit ‘s-Hertogenbosch) en kwalitatief deel (diepte-interviews met 30 burgers over de verschillende communicatiemiddelen). Het doel van het onderzoek is het verbeteren van de communicatie met burgers en het meten van de effectiviteit van de ingezette communicatiemiddelen.

Hunkemoller

Hunkemöller

Een telefonisch imago-onderzoek onder 400 Nederlandse vrouwen die Hunkemöller kennen. Ook wilde men inzicht krijgen in hoeverre deze de naam vinden aansluiten bij de huidige winkels.

JPR Advocaten

JPR Advocaten

Een serie telefonische onderzoeken onder bedrijven in verschillende regio’s in Nederland. Het doel was het meten van de spontane- en geholpen bekendheid van de verschillende vestigingen van dit advocatenkantoor.

Metos Kitchen Intelligence

Metos

Een telefonisch onderzoek van deze grootkeuken leverancier onder eigenaren of bedrijfsleiders van restaurants en hotel-restaurants in Nederland. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de grootte en samenstelling van de grootkeuken markt en de criteria die potentiele klanten in dit segment hanteren bij de aanschaf van grootkeuken apparatuur.

NS

NS

Een face-to-face onderzoek onder n=438 reizigers in de trein op het traject Roosendaal- Vlissingen. Rijkswaterstaat was bezig met wegwerkzaamheden in Zeeland, waardoor de weg tussen Roosendaal en Vlissingen tijdelijk was afgesloten. Dit betekende dat de automobilist moest omrijden via Antwerpen en dan met de trein (verder) kon reizen. NS Business Services en Rijkswaterstaat wilden inzicht…

NS Internationaal

NS Internationaal

Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van ICE. Het onderzoek bestaat uit interviews onder Nederlandse en buitenlandse reizigers in de ICE tussen Amsterdam en Düsseldorf.

Rentokil

Rentokil Pest Control

Een continu lopend klanttevredenheidsonderzoek volgens de NPS methode. Vier keer per jaar wordt een steekproef uit het klantenbestand benaderd. Aan de hand van de NPS-score wordt de klanttevredenheid gemeten.

Talis

Talis

Grootschalig telefonisch onderzoek onder huurders van Talis naar de tevredenheid over de dienstverlening en de leefbaarheid in de wijken. In totaal worden 1.600 huurder iedere twee jaar ondervraagd

TT Circuit Assen

TT Circuit Assen

Jaarlijks terugkerende onderzoek onder de bezoekers van de TT Assen. Het doel van het onderzoek is de organisatie van dit evenement te optimaliseren en de organisatoren en sponsoren inzicht te geven in de doelgroep, zodat het evenement ook in de toekomst goed blijft aansluiten op de doelgroep. Allereerst zijn tijdens de TT Assen door onze…