De mondelinge of face-to-face onderzoeksmethode geldt als een effectieve manier van onderzoek. Hierbij worden de respondenten thuis of op andere locaties, zoals op straat of in een winkelcentrum, persoonlijk ondervraagd.

Face-to-face onderzoek wordt onder andere uitgevoerd:

  • Bij mensen thuis: bijvoorbeeld voor een oordeel over producten en diensten, overlast in de buurt.
  • Op straat: bekendheid reclame-uitingen, merken en gebruik van producten.
  • In de trein: oordeel over zitcomfort, stiltecoupes, etc.
  • In winkelcentra: tevredenheid over bereikbaarheid, sfeer, aanbod en bezoek winkels, etc.Bij een mondeling of face-to-face onderzoek verzorgt JES het opstellen van de vragenlijst, de trekking van de steekproef, het veldwerk, de data-entry, de analyse en de rapportage.
profiel JES Marketing Onderzoek