Deze manier van onderzoek wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer de respondenten de benodigde gegevens niet direct voorhanden hebben. De schriftelijke enquête is een relatief goedkope manier van onderzoek. Een belangrijk nadeel van de schriftelijke methode is echter dat het een lage respons met zich meebrengt. Verder kan deze methode tot selectieve response leiden waardoor geen duidelijk totaalbeeld vast te stellen is.

Schriftelijk onderzoek wordt onder andere ingezet voor:

  • Bewonersonderzoek: bijvoorbeeld voor een oordeel over gemeentelijk beleid.
  • Klanttevredenheidsonderzoek: oordeel van klanten over de dienstverlening.Bij een schriftelijk onderzoek verzorgt JES de opstelling van de vragenlijst, de steekproeftrekking, het drukken van de vragenlijsten, het verzenden en terugsturen van de vragenlijsten, de data-entry, de analyse en de rapportage. Eveneens zorgen wij voor een uitgebreide responseverantwoording.
schriftelijk onderzoek