Een effectieve en efficiënte methode voor het houden van een onderzoek is de telefonische enquête onder een representatieve steekproef. Telefonisch onderzoek wordt regelmatig gebruikt voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, omdat gebleken is dat dit een goede response oplevert.

Telefonisch onderzoek wordt onder andere ingezet voor:

  • Bekendheidsonderzoek: bekendheid van merknamen, bedrijfsnamen, reclame-uitingen, etc.
  • Imago-onderzoek: imago van bedrijven, instellingen en merken.
  • Communicatieonderzoek: bereik en dekking van ingezette communicatiemiddelen.
  • Klanttevredenheidsonderzoek: tevredenheid van klanten van bedrijven en instellingen.
  • Distributieonderzoek: bekendheid en effectiviteit van distributiekanalen.
  • Opinieonderzoek: houding en mening over actuele zaken.
  • Steekproeven worden zo nodig gecheckt bij InfofilterBij een telefonisch onderzoek verzorgt JES het opstellen van de vragenlijst, de steekproeftrekking, het veldwerk, de data-entry, de analyse en de rapportage.
telefonisch markt onderzoek