Een groeps- of paneldiscussie is een gesprek tussen verscheidene personen uit de doelgroep van het marktonderzoek en een gekwalificeerd discussieleider. Dit kan bijvoorbeeld gehanteerd worden bij een conceptontwikkelingsonderzoek. Personen die deelnemen aan deze discussie worden vooraf geselecteerd op een aantal karakteristieken. Bij de uitnodiging van de respondenten wordt het discussieonderwerp enigszins in het vage gehouden om te voorkomen dat de respondenten zich vooraf voorbereiden op het gesprek.

Groepsdiscussies worden onder andere ingezet voor:

    • Klantenpanels: discussie over huidige en nieuwe producten en diensten.
    • Bewonersonderzoeken: discussie over het terugdringen van overlast.
    • Meningen peilen van kinderen: discussie over houdingen en gedrag ten aanzien van producten en diensten.

Bij onderzoek middels groepsdiscussies verzorgt JES de voorbereiding, het selecteren van de deelnemers, het leiden van de discussie, de analyse en de rapportage. Voor het selecteren van de deelnemers maakt JES onder andere gebruik van het eigen Shopcontrolpanel.

groepsdiscussies