ANWB

Telefonisch onderzoek in opdracht van ANWB, gemeente ’s Hertogenbosch en Staatsbosbeheer naar de bekendheid van en tevredenheid over natuur- en recreatiegebieden rondom ‘s-Hertogenbosch.