HP Printers

Een online onderzoek (n=300) onder huishoudens met computers in Nederland om inzicht te verkrijgen in de gebruikers en potentiële gebruikers van een online fotoservice. Het onderzoek is online gehouden en de respondenten zijn geselecteerd uit ons eigen internetpanel. Er is onderscheid gemaakt in drie groepen, te weten jongeren (18 tot en met 29 jaar), personen…

Meeùs

Voor dit makelaarskantoor heeft JES een telefonisch onderzoek gehouden onder bedrijven in Arnhem en omgeving naar de huidige en toekomstige huisvestingssituatie. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de markt voor bedrijfshuisvesting.

Arcadis

Face-to-face onderzoek onder verkeersdeelnemers over OVL LED verlichting. Dit belevevingsonderzoek werd gehouden in het donker in verschillende plaatsen in Nederland. Er is in een 0-meting onderzocht hoe men de oude verlichting ervaart en vervolgens is er een 1-meting gehouden wat de verkeersdeelnemers vinden van de nieuwe verlichting.

CCV

Breed opgezet telefonisch klanttevredenheidsonderzoek onder zakelijke klanten (telefonisch onderzoek onder de salesgroep en telefonische diepte-interviews onder het account management). Het doel van het onderzoek is dat CCV meer inzicht krijgt in de sterke en zwakke punten van het bedrijf en deze informatie zal men gebruiken ter verbetering van de algehele dienstverlening.

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Communicatieonderzoek bestaande uit een kwantitatief deel (telefonisch onderzoek onder n=600 inwoners uit ‘s-Hertogenbosch) en kwalitatief deel (diepte-interviews met 30 burgers over de verschillende communicatiemiddelen). Het doel van het onderzoek is het verbeteren van de communicatie met burgers en het meten van de effectiviteit van de ingezette communicatiemiddelen.

Metos

Een telefonisch onderzoek van deze grootkeuken leverancier onder eigenaren of bedrijfsleiders van restaurants en hotel-restaurants in Nederland. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de grootte en samenstelling van de grootkeuken markt en de criteria die potentiele klanten in dit segment hanteren bij de aanschaf van grootkeuken apparatuur.