HP Printers

Een online onderzoek (n=300) onder huishoudens met computers in Nederland om inzicht te verkrijgen in de gebruikers en potentiële gebruikers van een online fotoservice. Het onderzoek is online gehouden en de respondenten zijn geselecteerd uit ons eigen internetpanel. Er is onderscheid gemaakt in drie groepen, te weten jongeren (18 tot en met 29 jaar), personen…

CCV

Breed opgezet telefonisch klanttevredenheidsonderzoek onder zakelijke klanten (telefonisch onderzoek onder de salesgroep en telefonische diepte-interviews onder het account management). Het doel van het onderzoek is dat CCV meer inzicht krijgt in de sterke en zwakke punten van het bedrijf en deze informatie zal men gebruiken ter verbetering van de algehele dienstverlening.

Metos

Een telefonisch onderzoek van deze grootkeuken leverancier onder eigenaren of bedrijfsleiders van restaurants en hotel-restaurants in Nederland. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de grootte en samenstelling van de grootkeuken markt en de criteria die potentiele klanten in dit segment hanteren bij de aanschaf van grootkeuken apparatuur.