Arcadis

Face-to-face onderzoek onder verkeersdeelnemers over OVL LED verlichting. Dit belevevingsonderzoek werd gehouden in het donker in verschillende plaatsen in Nederland. Er is in een 0-meting onderzocht hoe men de oude verlichting ervaart en vervolgens is er een 1-meting gehouden wat de verkeersdeelnemers vinden van de nieuwe verlichting.