meeus

Voor dit makelaarskantoor heeft JES een telefonisch onderzoek gehouden onder bedrijven in Arnhem en omgeving naar de huidige en toekomstige huisvestingssituatie. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de markt voor bedrijfshuisvesting.