TT Circuit Assen

Jaarlijks terugkerende onderzoek onder de bezoekers van de TT Assen. Het doel van het onderzoek is de organisatie van dit evenement te optimaliseren en de organisatoren en sponsoren inzicht te geven in de doelgroep, zodat het evenement ook in de toekomst goed blijft aansluiten op de doelgroep. Allereerst zijn tijdens de TT Assen door onze medewerkers e-mailadressen van bezoekers verzameld. Vervolgens hebben alle bezoekers in de week na de TT een e-mail ontvangen, met daarin een link naar de internetenquête.